Genom kurserna önskar jag att skapa möjligheter för medmänniskor att komma i kontakt med  sig själva och varandra. I ett tillåtande virtuellt rum kan ett utbyte och gemensamt utforskande växa fram. Vi kommer samman för att inspireras av varandra samt nyfiket finnas för oss själva och andra. KVINNORUM


KvinnoRum bildas av AnnaStina Örn och Karin Bargende. Vi önskar att skapa ett inspirerande rum för kvinnor, att komma i kontakt med sig själva och varandra. Till KvinnoRum bjuder vi in till samtal med inspirerande kvinnor som är verksamma inom olika områden för att dela med sig av sin passion.  Vi ger inspiration till ett inre utforskande samt  utveckling av en kärleksfull kontakt till oss själva  och med andra. I kvinnocirklar ger vi utrymmer för alla våra känslor och uttrycker det som är levande inom oss i en delning. Inom KvinnoRum önskar vi att dela och leva tillsammans i en trygg kvinnlig gemenskap.


Vill du vara en del eller veta mer så skriv till mig här. 


SJÄLVMASSAGE

Vi tar hand om och lär mer om oss själva via självmassage. Genom att nyfiket lyssna inåt tar vi kontakt med vår intuitiva känsla och våra behov. Kurser ger inspiration till olika massagetekniker vi kan ge oss själva samt visar dess verkan på kroppen och i sinnet. Vi vänder oss till olika områden på kroppen utifrån vad vi behöver och bär med oss. Genom den mjuka och varma beröringen lär vi oss att vara kärleksfulla och omfamna oss själva.


Kursen startar inom kort. Vill du delta kan du anmäla dig här.
FÖRÄLDRAGEMENSKAP


Föräldragemenskap är en plats för inspiration, lärande och utbyte mellan föräldrar. Vi kommer samman för att bortom alla koncept kring föräldraskap utveckla en finkänslighet i relation till oss själva och våra barn. Tillsammans skapar vi ett tillåtande virituellt rum att nyfiket utforska allt som kommer med att vara förälder. Inom Föräldragemenskap erbjuder jag inspirationskvällar och kurser online för alla föräldrar som vill lära och växa tillsammans med sina barn.  


Vill du medverka eller få mer information kan du kontakt mig här.
VÄGLEDANDE SAMTAL


När vi närmar oss vårt inre kan det dyka upp utmanade upplevelser på vägen. Att då få stöd att gå djupare kan vara läkande och ta oss vidare. I ett tryggt och tillåtande rum får du möjligheten att utforska ditt inre och se hur tidigare upplevelser lever vidare i nuet. Genom en enkel vägledning kan du frigöra känslor och komma i kontakt med behoven bakom. Därmed skapar vi förståelse för oss själva och andra. I den inre vägledningen erbjuder jag en värmande hand i ditt egna inre lärande.


Kontakta mig vid intresse och för mer information.