Intresset för lärande och utveckling har följt mig genom livet. Möten med människor från olika kulturer har fördjupat min förståelse för det vi alla delar, behovet av en kärleksfull kontakt inom och till andra. Genom tiden med min dotter lär jag mycket om mig själv och att leva lustfyllt. Jag önskar att inspirera och tillsammans skapa tillåtande rum där vi alla kan växa.

Karin Bargende är utbildad inom psykologi, kommunikation, konst och pedagogik. Genom hennes examensarbeten i Auroville lärde hon sig om alternativa sätt att vara och leva med varandra som inspirerar henne genom livet. Som lärare för ensamkommande flyktingar fick hon möjligheten att skapa det trygga, vänliga och nyfikna rum som för henne är grunden till en läkande- och lärandeprocess. Under hennes föräldraledighet har hon fortbildat sig via TransParents som fördjupat hennes kunskap inom trauma och utvecklingspsykologi. Genom hennes självständiga arbete erbjuder hon kurser till alla som är öppna för att lära mer om och utveckla kontakten till sig själv och andra.